social media
contactgegevens
Kirsten van Stein Callenfels
0654 635 943 kirsten@siermediacommunicatie.nl

Een verhaal van mensen vol idealen. Een verhaal leeft, beweegt en raakt.
Een verhaal laat je zien.

Hoe laat je dat verhaal zien?
Met online communicate op internet, bijvoorbeeld via website, e-nieuwsbrief of Facebook.
Met media producties op beeld, bijvoorbeeld via online video over ondernemer of evenement.
Met evenementen op locatie, bijvoorbeeld via een klantendag of een rondleiding.

Waarom laat je dat verhaal zien?
Omdat dat verhaal van waarde is en iets losmaakt bij het grote publiek.
Omdat dat verhaal beleefd, gedeeld en herbeleefd wordt.
Omdat dat verhaal mensen in beweging zet om idealen te verwezenlijken.

Wat bereik je met dat verhaal? 
Je maakt echt contact, mensen zien wie jij bent, wat je doet, waar je voor staat.
Deze mensen raken echt betrokken en tonen hun gevoel over jou aan anderen.
Die anderen willen echt meer over jou weten en vooral zelf ervaren.

Wist je dat…?
De meerderheid van online video’s wordt afgekeken omdat video emoties overbrengt.
Vier op de tien doorgestuurde online video’s bekeken wordt.
Het zien van online video’s leidt tot actie; informeren, inschrijven of aankopen.