social media
contactgegevens
Kirsten van Stein Callenfels
0654 635 943 kirsten@siermediacommunicatie.nl

Het UWV voert een pilot uit door werkzoekenden bij elkaar te brengen, zodat zij een netwerk kunnen opbouwen en ervaringen kunnen delen. Deelnemers krijgen van het UWV een videoprofiel aangeboden. De eerste stap is het ondergaan van een workshop cameravoering. Wat komt er kijken bij het maken van een videoproductie. Daarna maakt de geselecteerde kandidaat een moodboard. Uiteindelijk gaat Sier in gesprek met de kandidaat om de essentie van het verhaal naar boven te halen. Sier maakt het filmplan en gaat op zoek naar de ideale locatie. Het persoonlijke verhaal wordt zo op eigenzinnige wijze in Utrecht en omgeving gefilmd.

Sier begeleidt de kandidaat voor en tijdens het filmen en adviseert over de toepassing van het videoprofiel bij sollicitaties. Het videoprofiel draagt bij aan een positief zelfbeeld van de kandidaat en vergroot de kansen op de arbeidsmarkt.

Met het oog op de participatiewet krijgen potentiële werkgevers een eerste indruk van geschikte kandidaten met een WIA of Wajong indicatie. Wie wil er niet (mee)werken aan perspectief? Wees maatschappelijk betrokken en geef mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans en de tijd om op hun manier bij te dragen aan de economie. Iedereen is van waarde. Wilt u weten hoe u  perspectief kunt bieden? Kijk voor meer informatie op het platform UWV Perspectief.