social media
contactgegevens
Kirsten van Stein Callenfels
0654 635 943 kirsten@siermediacommunicatie.nl

Voor het Congres Natuurlijk Ondernemen zijn zeven prominenten geïnterviewd om hun visie te geven op de toekomst van het recreatiebedrijf. Sier heeft deze interviews in de postproductie verwerkt tot een aansprekend verhaal.

In gesprek met...over de toekomst van het recreatiebedrijf.

In gesprek met…over de toekomst van het recreatiebedrijf.

De balans tussen mens, natuur en opbrengst. Ter inleiding op de discussie is deze video vertoond tijdens het congres in Fort Voordorp op 9 oktober 2015. Kijk voor het programma op Congres Natuurlijk Ondernemen.