social media
contactgegevens
Kirsten van Stein Callenfels
0654 635 943 kirsten@siermediacommunicatie.nl

Het Broodfonds is een solidair vangnet voor ondernemers, voor het geval je arbeidsongeschikt raakt. Eind 2017 wijst Sacha Simons (Zorgdragers) mij op een vacature bij het Broodfonds. Het Broodfonds Administratie Team zoekt een zelfstandig ondernemer die komt bijspringen om telefonisch en online support te leveren. Na de eerste kennismaking met Haiko Liefmann, Biba Schoenmaker en Florus de Jongh is het al snel duidelijk, het klikt, ik kan hier van betekenis zijn. Eenmaal binnen zie ik wat er allemaal te doen staat. Eerst maar eens beginnen met een heldere manier van communiceren, dan volgt het optimaliseren van processen en in een later stadium komt de uitrol van een nieuwe portal aan de orde.

Het vehikel

Het Broodfonds voorziet zelfstandig ondernemers in een arbeidsongeschiktheidsvoorziening. Minimaal 25 ondernemers richten, onder begeleiding, een Broodfondsvereniging op. Een bestuur wordt samengesteld en ingeschreven bij de KvK. Met elkaar maken de ondernemers afspraken, die vastgelegd worden in statuten en reglementen.

Als deelnemer van een broodfondsvereniging reserveer je maandelijks een vast bedrag op een speciale Triodos Broodfonds Rekening. Zo bouw je gezamenlijk een buffer op. Op het moment dat een van de deelnemende ondernemers langdurig arbeidsongeschikt raakt, wordt aanspraak gedaan op dit buffer en krijgt de zieke maandelijks een vastgesteld bedrag geschonken. Zodra herstel intreedt, wordt de schenking aangepast en gestopt.

De uitvoering

Dit is in het kort hoe het Broodfonds werkt. En met succes, want de groei van broodfondsverenigingen neemt jaarlijks toe (nu ruim 21.100 deelnemers in 464 broodfondsen). Voor de totstandkoming en uitvoering van een broodfondsvereniging komt heel veel meer kijken. Het Broodfonds Administratie Team, bestaat uit twaalf leden en verwerkt dagelijks alle e-mails en telefoontjes die betrekking hebben op oprichtingen, mutaties, inkomenscontroles, rekeningaanvragen, ziekmeldingen en schenkingen.

Op www.broodfonds.nl lees je alles over aansluiten en oprichten.