social media
contactgegevens
Kirsten van Stein Callenfels
0654 635 943 kirsten@siermediacommunicatie.nl

service

Posted by on apr 14, 2015 in communicatie

Tegenwoordig ontvang je na elk contact met een dienstverlener een verzoek om jouw mening te geven. Hoe heeft de medewerker jou geholpen? Heb je antwoord op de vraag gekregen? Ben je tevreden met geleverde product of dienst? Service in verschillende gradaties. Soms word je gevraagd om deel uit te maken van een onderzoekspanel, soms is het een enquête van ca 4 minuten (welke in werkelijkheid 10 minuten duurt). Wanneer voel jij je aangesproken om mee te werken aan een onderzoek? Is het de incentive? Of wil je de betreffende organisatie echt voorzien van waardevolle feedback?

Ik vind een enquête een sterke vorm van service om te achterhalen wat de klant vindt en nodig heeft. Als je dit met zorg aanpakt, bouw je aan een relatie die jou de komende maanden/jaren voorziet van interessante en relevante informatie. Je creëert een terugkerend contact- en fotomoment. Een peildatum. Je legt de relatie tussen vraag en aanbod of oorzaak en gevolg.

Vooral geef je jouw klant het gevoel serieus genomen te worden. Je bent bereid om zowel te luisteren als te handelen. Ik zie dat als een service. Die service slaat de plank volledig mis als je je niet inleeft in het gedrag en de wensen van de klant. Het gaat om gevoel en om feiten. Heb je inzage in het gedrag en de wensen van de klant? Welke middelen zet je ervoor in om het te achterhalen? Hoe registreer en analyseer je deze gegevens? Deze service geeft jouw als organisatie de mogelijkheid om bedrijfsactiviteiten en beeldvorming tijdig bij te sturen.

Binnen een week kan ik zo drie verzoeken krijgen voor het geven van mijn mening. En als ik de online enquête niet snel genoeg invul, word ik er alsnog vriendelijk aan herinnerd. Mits de vragende partij professioneel genoeg is, neem ik het invullen van de enquête bloed serieus en besteed er met zorg tijd aan. Want ik ben van mening dat uiteindelijk iedereen de vruchten ervan plukt. Een bedankje of het toezenden van het resultaat is het minste aan service wat ik ervoor terugverlang.