social media
contactgegevens
Kirsten van Stein Callenfels
0654 635 943 kirsten@siermediacommunicatie.nl

Stichting Schoolleidersregister PO bevordert en stimuleert de professionalisering van schoolleiders. Aan de ene kant door professionaliseringsaanbod in kaart te brengen. Aan de andere kant door aan kennisbasis te bouwen. In Nederland zijn ruim 8 500 schoolleiders actief. Sinds 2013 zijn schoolleiders verplicht zich in te schrijven in het register om voor 1 januari 2018 aan te tonen dat zij de benodigde kennis in huis hebben door het overleggen van diploma’s en certificaten. Vanaf 1 januari 2018 is iedere schoolleider PO verplicht geregistreerd te staan.

De registratie blijft behouden, zolang de schoolleider elke vier jaar laat zien dat hij/zij aan zijn/haar professionele ontwikkeling gewerkt heeft. De schoolleider kiest de route, die bij hem of haar past en kan terugvallen op het professionaliseringsaanbod, dat door het Schoolleidersregister PO gecertificeerd is. Het Schoolleidersregister PO doet onderzoek naar de (maatschappelijke) ontwikkelingen in het onderwijs en past hierop de beroepsstandaard, de basiscompetenties en de professionaliseringsthema’s aan. Tegelijkertijd werkt het Schoolleidersregister PO aan het versterken van de beroepsgroep Schoolleider, waardoor schoolleiders de erkenning krijgen, die zij verdienen voor de cruciale rol die zij hebben voor de kwaliteit van het onderwijs.

In opdracht van CAOP heb ik voor Stichting Schoolleidersregister PO voorlichting en advies gegeven aan schoolleiders, schoolbesturen en opleiders over registratie, professionalisering, certificering en cao-beleid. Ter ondersteuning hiervan heb ik diverse bijeenkomsten georganiseerd, mailcampagnes verstuurd, support verleend (e-learningplatform) en aan de basis gestaan van de website professionaliseringsaanbod. Interne processen, methoden en platformen zijn verbeterd en vernieuwd. Hierbij werden de belangen gediend van de schoolleiders, de werkgeversorganisaties (PO-raad, AOb, CNV, AVS), ministerie van OC&W en het bestuur van Schoolleidersregister PO.

Kijk voor meer informatie op www.schoolleidersregisterpo.nl en www.professionaliseringsaanbod.nl