social media
contactgegevens
Kirsten van Stein Callenfels
0654 635 943 kirsten@siermediacommunicatie.nl

Zorgdragers is een platform voor professionele zorgverleners. Een netwerk dat de ambitie heeft de gezondheidszorg in Nederland vooruit te brengen. Mensen die hart voor de zorg hebben, kunnen zich hierbij aansluiten.

In eerste instantie is Sier gevraagd om de maandelijkse nieuwsbrief concreet te maken. Naast het uitdenken van de strategie, ook het praktisch handen en voeten geven aan de inhoud en de verzending van deze nieuwsbrief. Het verzamelen en maken van content, het inregelen van Mailchimp en het toevoegen van de benodigde contacten.

In nauwe samenwerking met BuitenZinnen, Studio Tomis en Zorgdragers krijgen maandelijks 4 000 mensen met hart voor de zorg waardevol nieuws over de laatste ontwikkelingen en initiatieven van Zorgdragers.

Inmiddels heeft Sier zich verbonden aan Zorgdragers en maakt zij onderdeel uit van het netwerk. De essentie hiervan is om de aangesloten zorgdragers spelenderwijs bekend te maken met alle facetten van online communicatie. Zo maakt Sier de zorgdragers social-media wijs, learning by doing. Sier voedt en ondersteunt hen hierin door structuur aan te brengen, instructies aan te leveren, infrastructuur aan te leggen. Van tweets tot contentkalender, van video’s tot podcasts, van blogs tot passive income.

Sier heeft hart voor de zorg. Zij verlaagt drempels zodat het podium van Zorgdragers toegankelijk is voor iedereen. Bekijk dit initiatief op Zorgdragers.

Voorbeeld nieuwsbrief Zorgdragers